Over Secure e-mail Rijnmond

Het FAW werkt samen met RijnmondNet en de leverancier van ZorgMail, VANAD Enovation, om beveiligde gegevensuitwisseling te stimuleren en huisartsen in de regio aan te laten sluiten op Secure e-mail. De CHPR, de LHV Kring Rotterdam en ZorgImpuls steunen het initiatief zodat alle huisartsen in de regio Rotterdam betrokken worden.

Geschiedenis 

Deze website is gemaakt in het kader van het project Secure e-mail en bevat informatie over het installeren en gebruiken van Secure e-mail, de aangesloten zorgverleners en vragen rondom privacy en gebruiksgemak. Het Fonds Achterstandswijken Rotterdam (FAW) heeft in 2016 aan Stichting Rijnmondnet opdracht gegeven om in een traject van twee jaar te werken aan beveiligde communicatie tussen regionale zorgverleners via Secure e-mail van VANAD Enovation. De CHPR, de LHV Kring Rotterdam en ZorgImpuls steunen het initiatief zodat alle huisartsen in de regio Rotterdam betrokken worden. 

In het najaar van 2016 is een enquête gehouden onder huisartsen in Rotterdam. Hieruit blijkt dat 43% van de huisartsen binnen de ZorgMail omgeving de module Secure e-mail niet heeft geïnstalleerd en 40% niet weet of hij/zij Secure e-mail heeft geactiveerd. De belangrijkste redenen voor het niet gebruiken van Secure e-mail zijn onbekendheid met het bestaan van deze mogelijkheid en een gebrek aan kennis over het gebruik en de werking van dit onderdeel van ZorgMail. De enquête heeft ook inzicht gegeven in andere zorgen, zoals de zorgen rondom privacy en gebruiksgemak. Het FAW, RijnmondNet en leverancier van ZorgMail, VANAD Enovation, werken samen om deze vragen en zorgen mee te nemen in hun streven om het gebruik van Secure e-mail in de regio te stimuleren.

In maart 2017 is als pilot via ZorgImpuls een e-mail gestuurd naar huisartsen aangesloten op het regionaal meekijkconsult, om hen te informeren over Secure e-mail en hen te stimuleren deze module te installeren. Vanaf maart 2017 ondersteunt ZON ICT bij het activeren en instellen van ZorgMail Secure e-mail bij 80 huisartsen van stichting Boog en stichting Zorg op Noord.

Verschillende zorgverleners, zoals ziekenhuizen, Stichting Veilig Thuis, maken gebruik van Secure e-mail. Vanaf 2018 zijn de wijkteams van de gemeente Rotterdam via Secure e-mail van ZorgMail bereikbaar. Al deze adressen worden opgenomen in adressen bestanden van ZorgMail.

Factsheet Secure e-mail - Rijnmond
Meer informatie en veelgestelde vragen over Secure e-mail in de regio Rijnmond vindt u in de Factsheet Secure e-mail.

 


Dit initiatief wordt gesteund door:

Contact
  • Voor vragen over activatie en gebruik van Secure e-mail, kunt u contact opnemen met:
    Enovation Service & Support
    088-8 366 399 support@enovationgroup.com